การที่ท่านเลือกใช้ ระบบบําบัดน้ำด้วยโอโซน
เท่ากับท่าน มีส่วนช่วยรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อโลก เพื่ออนาคต

เรามีความยินดีที่ได้รับการไว้วางใจให้มีส่วนร่วม ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ไปกับบริษัทและองค์กรต่างๆมากมาย

Ozone for IKEA cooling tower

Ozone for THAIBEV cooling tower

logo-small13