ระบบน้ำดื่มบรรจุขวด
ระบบกรองน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคที่มีในน้ำให้มั่นใจได้ 100 เปอร์เซ็นต์ การนำเทคโนโลยีโอโซนมาใช้ฆ่าเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย หลังจากการกรองน้ำ ก่อนการบรรจุขวดเพื่อการบริโภค เป็นการสร้างความมั่นใจว่าน้ำที่บริโภคจะสะอาดปลอดภัยอย่างแท้จริง
การฆ่าเชื้อโรคในน้ำสำหรับโรงงานอาหารแช่แข็ง
การฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ เช่น ไวรัส อะมีบา เชื้อรา และแบคทีเรีย สามารถกำจัดได้อย่างง่ายดายด้วยโอโซน โดยโอโซนจะเข้าไปทำลายผนังเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นให้เสื่อมสภาพและตาย

เชื้อบางชนิดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทางเดินอาหารของมนุษย์ เช่น อี.คอลไล และเชื้อบางชนิดที่ไม่สามารถกำจัดได้ด้วย คลอรีน โบรมีน หรือ ยูวี แต่โอโซนสามารถกำจัดได้ ที่สำคัญ โอโซนสามารถฆ่าเชื้อได้โดยตรงและเร็วกว่าคลอรีนถึง 3,000 เท่า และไม่มีสารพิษจากเคมีตกค้าง

การใช้โอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำสำหรับโรงงานอาหาร

  1.  เพื่อปรับสภาพน้ำให้ สะอาด และควบคุมคุณภาพน้ำให้สะอาดในระดับคงที่ได้ตลอดเวลา
  2. ฆ่าเชื้อได้ตามมาตรฐาน และไม่มีสารพิษตกค้าง
  3. เพื่อลดความผิดพลาดของมนุษย์ และ ทดแทนการใช้สารเคมีปรับสภาพน้ำในกระบวนการผลิต
  4. เพื่อลดพื้นที่ในการเก็บสารเคมี และเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยในการทำงาน
  5. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดปริมารการใช้สารเคมี

ตารางแสดงผลการฆ่าเชื้อ E.Coli จำนวน 1,000,000 หน่วยจนหมดด้วยโอโซน