บริษัท SK Synergy ได้รับ Certificate ISO 9001:2015 ในฐานะผู้ออกแบบและผู้ผลิต เครื่องโอโซนและเครื่องผลิตออกซิเจน ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

ดังนั้นเราจึงได้รับความไว้วางใจจาก ลูกค้ามากมายหลากหลายองค์กร

210970

210971