CP RAM บริษัทหนึ่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่อบสด มียอดขาย กว่า 10,000 ล้านบาท ต่อปี มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาหาร ปลอดภัย EFSIS และ BRC ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ EU อีกด้วย

cpram_01

ได้ก้าวล้ำไปอีกขั้น โดยการนำเทคโนโลยี โอโซน SYNERGY ของ บริษัท SK SYNERGY จำกัด มาใช้ในการบำบัดกลิ่นที่เกิดจากอาคารรีดตะกอน เพื่อให้สภาพแวดล้อมในโรงงาน และ โดยรอบ ปราศจากกลิ่น และ มลพิษใดๆ นับเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน

cpram_02