กลุ่มมิตรผล ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 4 ของโลก

mitp_002

ต้องการลด downtime จากการล้าง cooling tower ซึ่งต้องทำบ่อยมากจากสภาพหน้างาน และ การทำงานหนักของการหีบอ้อย นอกจากนั้นแล้ว การล้าง cooling tower แต่ละครั้งก็ยาก และ ใช้เวลานาน จึงได้ริเริ่มทดลอง ทำการติดตั้งเครื่องโอโซน ของบริษัท SK SYNERGY จำกัด เมื่อก่อนปีใหม่ที่ผ่านมา

mitp_003

ผลที่ได้คือสภาพน้ำใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพน้ำของ cooling tower ตัวอื่นที่ยังไม่ได้ใช้ Ozone นอกจากนั้นแล้ว downtime ก็ลดลงมาก กล่าวคือ ยีดเวลาการล้างได้ 30 – 40 % การล้างก็ง่ายขึ้น ใช้เวลาลดลงถึง 50%

mitp_001

mitp_004

mitp_005