บริษัท QUALITY MINERALS ใช้โอโซน บำบัดน้ำทิ้งจากห้องน้ำพนักงานในโรงงาน กลับมาใช้ใหม่ในระบบน้ำชักโครก ลดการใช้น้ำ และ แก้ปัญหากลิ่นเหม็น จากถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีน้ำทิ้งอีกต่อไป ZERO DISCHARGE