น้ำเสียจากโรงงานผลิตยา ที่ผ่านระบบการบำบัดน้ำเสียแล้ว ค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง ยกเว้น “ค่าสี” ที่ไม่ผ่าน

ค่าสีของน้ำเสีย

“โอโซน” มีประสิทธิภาพ oxidation ในการสลายสีอย่างรวดเร็ว
The oxidation potential of ozone is 2.07 V and its high oxidation potential allows it to degrade most organic compounds.

เราลองมาดูวิดิโอผลการทดสอบกันเลยครับ