การบำบัดน้ำเสียของบริษัท KM Interlab ด้วยเทคโนโลยีโอโซนออกแบบและผลิตโดยบริษัท SK SYNERGY