ต้นทุนใหญ่ของอาคารสูงที่เป็นอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การค้า คือต้นทุนพลังงาน ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ด้วยเหตุที่ อาคารสำนักงานโดยเฉพาะศูนย์การค้าปัจจุบัน ล้วนมีขนาดอาคารที่กว้าง ใหญ่ มีความสูงหลายชั้น และติดระบบปรับอากาศทั้งอาคาร ค่าไฟฟ้าส่วนใหญ่ ของอาคาร เหล่านี้ จึงเกิดจากการใช้ระบบปรับอากาศ

จึงเกิดความคิดว่าจะหาทางประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศอย่างไร แนวทางหนึ่ง คือ “การรักษาประสิทธิภาพการทำความเย็นให้ได้ดีที่สุดตลอดเวลา” ซึ่งที่ผ่านมาในประเทศไทย จะใช้สารเคมีเป็นตัวเติมใน Cooling tower และต้องมีการล้างท่อคอนเดนเซอร์ เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แต่วิธีการดังกล่าวข้างต้น ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเด็ดขาด เช่น การล้างท่อ คอนเดนเซอร์ แม้จะทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นดีขึ้น แต่ก็เป็นแค่ช่วงหลังการล้างไม่นานเท่านั้น ทิ้งระยะไปสักพัก ต้นเหตุของปัญหาก็กลับมาใหม่ การล้างท่อไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของปัญหา เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และในช่วงสั้น ๆ เท่านั้น การเติมสารเคมีก็เช่นกันไม่สามารถ “รักษาประสิทธิภาพการทำความเย็นได้ดีที่สุดตลอดเวลา” และยังไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมด ของระบบ อันได้แก่ ตะกรัน, ตะใคร่น้ำ, biofilm ให้หายขาดได้ และโลกเราปัจจุบัน ได้หันมา สนใจรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น การใช้สารเคมีมีโอกาสทำให้เกิดผลข้างเคียงแก่ผู้ใช้ เกิดอาการแพ้ได้ และน้ำที่ผสมสารเคมี เมื่อระบายลงแหล่งน้ำก็จะสร้างมลภาวะกลายเป็น สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก

แนวโน้มใหม่ของโลก

หันมาแก้ปัญหาน้ำ เช์้อโรคในน้ำ และประหยัดพลังงานด้วย ระบบโอโซน ซึ่งปลอดภัยจากสารเคมี
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นอาคารประเภทศูนย์การค้า ที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานส่วนใหญ่ของอาคารอยู่ในระบบปรับอากาศ ซึ่งทาง BIG C ได้มอบหมายให้บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ทำการศึกษาผลประหยัดในการใช้งานระบบบำบัดน้ำ Cooling Tower ด้วย โอโซน (Water Treatment by Ozone ) เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำความเย็นให้ดีที่สุดตลอดเวลาสำหรับ อาคาร BIG C ทุกสาขา

ทางอาคาร BIG C ได้ให้บริษัท SK SYNERGY ติดตั้งระบบบำบัดน้ำหล่อเย็นใน Cooling Tower โดยภายหลังการติดตั้งระบบดังกล่าว ทางอาคารได้ยกเลิกการเติมสารเคมีต่าง ๆ ที่เคยใช้อยู่เดิม โดยใช้ระบบโอโซนของ SK SYNERGY ในการบำบัดน้ำหล่อเย็น เพียงอย่างเดียวภายใต้การควบคุมและการตรวจวัดอย่างเข้มงวดของบริษัทที่ปรึกษา มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ มีการตรวจวัดหัวข้อสำคัญ 5 หัวข้อเป็นระยะดังนี้

  1. ความเข้มข้นของโอโซนที่ละลายในน้ำ
  2. Ozone Residual
  3. ค่า Approach Temperature
  4. ค่า KW / TR
  5. คุณภาพน้ำหล่อเย็น

ผลการตรวจวัด 5 หัวข้อ

ปัจจัยของเครื่องกำเนิดโอโซนของ SK SYNERGY เครื่องของ SK SYNERGY ที่ติดตั้งที่อาคาร BIG C ในที่ต่าง ๆ พบว่าเครื่องของ SK SYNERGY ผ่านการทดสอบทุกหัวข้อ ส่งผลให้ BIG C สามารถประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

  1. พลังงานไฟฟ้า
  2. ค่าสารเคมี
  3. ค่าล้างท่อคอนเดนเซอร์ ปีละ 1 ครั้ง

ค่าใช้จ่ายที่ลดลงดังกล่าว เมื่อเทียบกับเงินลงทุนในระบบโอโซนของ SK SYNERGY แล้วทาง BIG C สามารถคืนทุนได้ในเวลา ไม่ถึง 18 เดือน

ก่อนการติดตั้งโอโซน

หลังการติดตั้งโอโซน

ก่อนการติดตั้งโอโซน

หลังการติดตั้งโอโซน