การใช้โอโซนกับ Application อื่นๆ
สระว่ายน้ำ
สามารถใช้ โอโซน คู่กับการใช้ คลอรีน โดยสามารถ ลดการใช้คลอรีน ลงมากกว่า 50% ทำให้สระว่ายน้ำ มีคุณภาพน้ำที่สะอาด ปราศจากเชื้อ และน่ารื่นรมย์ เพราะปราศจากกลิ่นฉุนของคลอรีน และทำให้ไม่แสบตา
บ่อเลี้ยงปลาสวยงาม
โอโซนช่วยฆ่าตะใคร่ในน้ำ และฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ทำให้น้ำใส ปลอดเชื้อ ปลาเจริญเติบโตได้ดี
ระบบน้ำอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในประเทศไทยจะมี แหล่งน้ำใต้ดิน หรือ แหล่งน้ำผิวดินเพื่อใช้ในโรงงาน การใช้ระบบโอโซนจะช่วยลด C.O.D, B.O.D ในน้ำ ให้อยู่ในมาตรฐานที่ใช้ได้ในโรงงาน
ระบบบำบัดกลิ่นเหม็น
โอโซนมีคุณสมบัติ บำบัดกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาได้ใน สถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ร้านอาหาร หรือโรงงาน อุตสาหกรรม อาทิเช่น กลิ่นอับ กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นสาร เคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น สี ทินเนอร์ เป็นต้น รวมทั้งยังสามารถลดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากกระบวนการผลิต ด้วย