รายงานการศีกษาเพื่อพิสูจน์ผลของมาตรการอนุรักษ์พลังงานการใช้โอโซนบำบัดน้ำ cooling tower เสนอต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สรุปผลการศึกษา

ค่า kW/Ton ของเครื่องทำน้ำเย็น (chiller) ที่ติดตั้งเครื่องเติมโอโซน (Ozone) จะมีค่า kW/Ton คงที่ตลอดระยะเวลา 3 เดือน
ส่วนเครื่องทำน้ำเย็นที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องเติมโอโซน ค่า kW/Ton จะค่อยๆ เริ่มสูงขึ้น

“ปัจจุบันนี้การใช้โอโซนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ได้ถูกใช้ กันอย่างกว้างขวาง ทั้งในยุโรป เอเซียและในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากโอโซนเป็นตัว Oxidizing Biocide ซึ่งสามารถออกซิไดส์ (Oxidizes) สารออแกนิกส์ได้ง่าย สามารถใช้ฆ่าแบคทีเรีย ไวรัสทุกชนิดและพวกสาหร่ายต่างๆ ได้ ดังนั้นการใช้โอโซนในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในปัจจุบันนอกเหนือจากการใช้สารเคมีต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น “

“สำหรับบางคนที่มีความไว ก็อาจเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ แม้แต่สัมผัสในระดับความเข้มข้นต่ำเพียง 0.001 ppm. ซึ่งต่ำกว่าที่มีอยู่ในบรรยากาศทั่วไป 10-40 เท่า และคนปกติก็มักจะไม่ได้กลิ่นเลย อาการที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงมีผื่นคันตามผิวหนัง น้ำตาไหล จามมีน้ำมูกไปจนถึงหอบหืด แต่ที่ร้ายแรงที่สุด ก็ยังไม่ถึงแก่ชีวิต “