โรงงานสุราบางยี่ขัน

Cooling Tower 4 เครื่อง
ขนาดเครื่องละ 2,500 ตัน

เดิมใช้เคมีบำบัด มีปัญหาน้ำ มีตะไคร่
ตะกรัน ระบายความร้อนไม่ดี

เปลี่ยนมาใช้โอโซน
ของ SK SYNERGY
บำบัดแทนเคมี

สามารถประหยัดพลังงานค่าไฟฟ้า
จากการระบายความร้อนได้ดีขึ้น

ภายในเวลาไม่ถึง 2 อาทิตย์ น้ำเปลี่ยนสี ใส และ สะอาดขึ้น
ไม่ต้องถ่ายน้ำทิ้ง ทุก 2 อาทิตย์ และ
ไม่ต้องล้างบ่อพักบ่อยๆ

ประหยัดน้ำได้มหาศาล
แก้ปัญหาน้ำ ประหยัดพลังงาน ด้วยระบบโอโซน ปลอดสารพิษจากเคมี
การติดตามผลน้ำหล่อเย็นที่ Cooling Tower ก่อนและหลังการบำบัดด้วยโอโซน
โรงงานสุราบางยี่ขัน