bg_slide1-1
bg_slide2-1

Ozone for life

intro3
Avada Macbook Image

SK SYNERGY CO.,LTD.

บริษัท เอส เค ซินเนอร์ยี จำกัด เป็นผู้บุกเบิก นำโอโซน มาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก  SK Synergy มีการทำวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นของตนเอง เราจึงสามารถออกแบบ และเป็นผู้ผลิตเครื่องโอโซน ของคนไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ

SK SYNERGY แก้ปัญหาน้ำและอากาศ ด้วยระบบโอโซน

Avada Admin

Cooling Tower

ปัจจุบันนี้การใช้โอโซนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ได้ถูกใช้กันอย่างกว้างขวาง ทั้งในยุโรป เอเซียและในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากโอโซนเป็นตัว Oxidizing Biocide ซึ่งสามารถออกซิไดส์ (Oxidizes) สารออแกนิกส์ได้ง่าย
ดูรายละเอียด >
Avada Admin

ประหยัดพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน อนุมัติให้ การบำบัดและปรับสภาพน้ำด้วยโอโซน เป็นหนึ่งในมาตราการอนุรักษ์พลังงาน ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน
ดูรายละเอียด >
Avada Admin

การบำบัดน้ำเสีย

การรักษาสภาพแวดล้อม และ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่มีค่า และ หายากขึ้น ทุกวัน การจัดทำโครงการ นำน้ำเสีย ของอาคาร กลับมาบำบัดให้อยู่ในสภาพดี เพื่อมาใช้ใหม่ ในระบบ น้ำชักโครก ของห้องน้ำทั้งหมด
ดูรายละเอียด >
Avada Admin

อาหารและน้ำดื่ม

ระบบกรองน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่ สามารถฆ่าเชื้อโรคที่มีในน้ำให้มั่นใจได้ 100 เปอร์เซ็นต์ การนำเทคโนโลยี โอโซนมาใช้ฆ่าเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย หลังจากการกรองน้ำ ก่อนการบรรจุ ขวดเพื่อการบริโภค
ดูรายละเอียด >

BLOG

โรงพยาบาลสุขุมวิท
อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลสุขุมวิท เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ครบครันทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และศักยภาพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา เน้นการให้บริการชั้นเลิศ ภายใต้บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสะอ้าน สะดวกสบาย และอบอุ่น ได้พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ขึ้นอีกระดับ โดยการใช้เทคโนโลยี โอโซน บำบัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ที่อาจหลุดลอดจากระบบบำบัดน้ำเสีย สร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น ...
ดูรายละเอียด >
ozone, colorless
น้ำเสียจากโรงงานผลิตยา ที่ผ่านระบบการบำบัดน้ำเสียแล้ว ค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง ยกเว้น "ค่าสี" ที่ไม่ผ่าน "โอโซน" มีประสิทธิภาพ oxidation ในการสลายสีอย่างรวดเร็ว The oxidation potential of ozone ...
ดูรายละเอียด >
ozone15
น้ำหอมหรือสเปรย์ทำหน้าที่ ดับกลิ่น แต่ไม่ได้ กำจัดต้นเหตุของกลิ่น ซ้ำร้าย สร้างปัญหามลพิษ ค้างไว้ใน ตัวรถยนต์ ในบ้านก็เช่นเดียวกัน การใช้สเปรย์หรือน้ำหอมดับกลิ่น ไม่ได้แก้ปัญหา แต่สร้างปัญหา การกำจัดกลิ่นที่ถูกต้องคือใช้โอโซน เพราะโอโซน จะฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ...
ดูรายละเอียด >
วังถลาง
“วังถลางฯ เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล” ศูนย์รวมอัญมณี เครื่องประดับของไทยที่ภูเก็ต มีพื้นที่ 2,680 ตารางวา มีความสามารถในการรองรับลูกค้าได้มากกว่า 1,000 คนต่อวัน จึงมีความต้องการใช้น้ำในการให้บริการแก่ลูกค้าในปริมาณสูง แต่สภาพน้ำบาดาลของพื้นที่นั้น มีปัญหา ค่า ...
ดูรายละเอียด >
ozone13
จาก ผู้ผลิต เครื่องโอโซน สำหรับใช้งานอุตสาหกรรม เจ้าของเทคโนโลยี ของตนเอง รับประกันได้ด้วย มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 • ใช้ได้ทั้งบ้านอยู่อาศัย ...
ดูรายละเอียด >
sksynergy
บริษัท QUALITY MINERALS ใช้โอโซน บำบัดน้ำทิ้งจากห้องน้ำพนักงานในโรงงาน กลับมาใช้ใหม่ในระบบน้ำชักโครก ลดการใช้น้ำ และ แก้ปัญหากลิ่นเหม็น จากถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีน้ำทิ้งอีกต่อไป ZERO DISCHARGE ...
ดูรายละเอียด >